AKADEMIE INVESTOVÁNÍ
Vypořádání

(po angl. settlement) je operace, při které prodávající cenných papírů obdrží adekvátní peněžní částku v den prodeje a kupující obdrží odpovídající počet cenných papírů.

Akcie

Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, na zisku (dividenda) a na likvidačním zůstatku. Některé akcie jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu. Známe dva druhy akcií: kmenové a prioritní.

Alfa

Ukazatel, který měří výkonnost fondu nebo akcie při srovnání s jiným aktivem, případně indexem. Vyšší hodnota znamená vyšší relativní výkonnost a nižší hodnota nižší výkonnost cenného papíru vzhledem k benchmarku. Při stejné výkonnosti cenného papíru a benchmarku je alfa rovna 0.

Benchmark

Ukazatel, který reprezentuje vývoj trhu jako celku nebo jeho jednotlivé segmenty. Benchmarkem je obvykle některý z tržních indexů.

Beta

Ukazatel, který hodnotí úroveň kolísání ceny (volatilitu) akcie, fondu nebo portfolia v porovnání s trhem jako celkem. Hodnota vyšší než 1 znamená vyšší volatilitu vůči trhu, hodnota menší než 1 znamená nižší volatilitu v porovnání s trhem. Beta na úrovni 1 znamená, že akce nebo fond se vyvíjí stejně jako trh.Chcete pokračovat v akademii investování?

Zaregistrujte se

Webová stránka MNYMAN.eu používá cookies na přizpůsobení obsahu, poskytování všech funkcí, analýzu aktivit na tomto webu a na účely marketingu. Její používáním vyjadřujete souhlas s používáním cookies. Více informací o tom, jaké soubory cookies využíváme, jak jich můžete omezit/vypnout, době zpracování apod. najdete v dokumentu Využívání souborů cookies na internetové stránce. Používáním webové stránky MNYMAN.eu taky berete na vědomí

zobrazit více