AKADÉMIA INVESTOVANIA

Zemný plyn

Aktuálna ekologická situácia ukazuje, že prechod na energetické komodity, ktoré sú charakteristické svojou nízkou uhlíkovou stopou, bude nevyhnutný. To, za akú dobu táto zmena prebehne, bude závisieť od nastavenia politík krajín a od objemu zásob prírodných zdrojov. Jednou z eventualít je aj zemný plyn, ktorý aktuálne získava čoraz viac na popularite. Dopomáhajú k tomu aj správy z Číny ohľadom očakávaného nedostatku uhlia. Všetky tieto okolnosti spôsobujú na trhu so zemným plynom zvýšenie objemu peňazí. Obchodníci a investori to chcú využiť či už spôsobom dlhodobých investícii alebo krátkodobých obchodov. Nasledujúci článok vás prevedie rôznymi spôsobmi, ako sa do tohto trhu môžete zapojiť aj vy.

Ťažba, využitie a cena zemného plynu

Ťažba zemného plynu sa diferencuje na dva spôsoby v závislosti od toho či sa plyn na nálezisku vyskytuje samostatne alebo spoločne s ropou. Následne sa zvolí typ vrtu – ropný vrt alebo vrt na zemný plyn. Dôležitým aspektom, ktorý sa na nálezisku sleduje je aj výhrevnosť zemného plynu. Výhrevnosť sa dá definovať ako miera tepla, ktorú vieme získať pri spálení z jeho jednej mernej jednotky.

Preprava zemného plynu sa uskutočňuje medzinárodnými plynovodmi (CNG) alebo tankermi na to určenými vo forme skvapalneného plynu (LNG). Kvôli bezpečnosti sa do chemickej štruktúry pridáva aj zápachová látka etylmerkaptán.

Najčastejšie sa stretávame s tým, že zemný plyn sa využíva na varenie a vykurovanie. Okrem toho však poháňa elektrárne, ktoré dodávajú elektrinu do domácností a podnikov. Je palivom mnohých priemyselných procesov, v ktorých sa vyrábajú materiály a tovary od skla až po oblečenie, a je dôležitou zložkou výrobkov, ako sú farby a plasty. Cena zemného plynu je pre komerčný a priemyselný sektor daná troma spôsobmi. Buď je cena fixná, nakupuje sa pomocou indexových transakcii, ktoré sa odvíjajú od cien na burze alebo cez nákupy na spotovom trhu.Chcete pokračovať v akadémii investovania?

Zaregistrujte sa

späť na všetky články

Webová stránka MNYMAN.eu používa cookies na prispôsobenie obsahu, poskytovanie všetkých funkcií, analýzu aktivít na tomto webe a na účely marketingu. Jej používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac informácií o tom, aké súbory cookies využívame, ako ich môžete obmedziť/vypnúť, dobe spracúvania a pod. nájdete v dokumente Využívanie súborov cookies na internetovej stránke. Používaním webovej stránky MNYMAN.eu tiež beriete na vedomie

zobraziť viac