AKADÉMIA INVESTOVANIA
Vysporiadanie

(po angl. settlement) je operácia, pri ktorej predávajúci cenných papierov obdrží adekvátnu peňažnú čiastku v deň predaja a kupujúci dostane zodpovedajúci počet cenných papierov.

Akcia

Cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku (dividenda) a na likvidačnom zostatku. Niektoré akcie sú obchodovateľné na kapitálovom trhu. Poznáme dva druhy akcií: kmeňové a prioritné.

Alfa

Ukazovateľ, ktorý meria výkonnosť fondu alebo akcie pri porovnaní s iným aktívom, prípadne indexom. Vyššia hodnota znamená vyššiu relatívnu výkonnosť a nižšia hodnota nižšiu výkonnosť cenného papiera vzhľadom k benchmarku. Pri rovnakej výkonnosti cenného papiera a benchmarku je alfa rovná 0. 

Algoritmus

Proces alebo súbor pravidiel, ktoré sa majú dodržiavať pri operáciách riešenia problémov alebo výpočtov, ktoré zvyčajne používa počítač.

Benchmark

Ukazovateľ, ktorý reprezentuje vývoj trhu ako celku alebo jeho jednotlivé segmenty. Benchmarkom je zvyčajne niektorý z trhových indexov.

Beta

Ukazovateľ, ktorý hodnotí úroveň kolísania ceny (volatilitu) akcie, fondu alebo portfólia v porovnaní s trhom ako celkom. Hodnota vyššia ako 1 znamená vyššiu volatilitu voči trhu, hodnota menšia ako 1 znamená nižšiu volatilitu v porovnaní s trhom. Beta na úrovni 1 znamená, že akcia alebo fond sa vyvíja rovnako ako trh.Chcete pokračovať v akadémii investovania?

Zaregistrujte sa

Webová stránka MNYMAN.eu používa cookies na prispôsobenie obsahu, poskytovanie všetkých funkcií, analýzu aktivít na tomto webe a na účely marketingu. Jej používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac informácií o tom, aké súbory cookies využívame, ako ich môžete obmedziť/vypnúť, dobe spracúvania a pod. nájdete v dokumente Využívanie súborov cookies na internetovej stránke. Používaním webovej stránky MNYMAN.eu tiež beriete na vedomie

zobraziť viac