AKADÉMIA INVESTOVANIA
Vysporiadanie

(po angl. settlement) je operácia, pri ktorej predávajúci cenných papierov obdrží adekvátnu peňažnú čiastku v deň predaja a kupujúci dostane zodpovedajúci počet cenných papierov.

Akcia

Cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku (dividenda) a na likvidačnom zostatku. Niektoré akcie sú obchodovateľné na kapitálovom trhu. Poznáme dva druhy akcií: kmeňové a prioritné.

Alfa

Ukazovateľ, ktorý meria výkonnosť fondu alebo akcie pri porovnaní s iným aktívom, prípadne indexom. Vyššia hodnota znamená vyššiu relatívnu výkonnosť a nižšia hodnota nižšiu výkonnosť cenného papiera vzhľadom k benchmarku. Pri rovnakej výkonnosti cenného papiera a benchmarku je alfa rovná 0. 

Benchmark

Ukazovateľ, ktorý reprezentuje vývoj trhu ako celku alebo jeho jednotlivé segmenty. Benchmarkom je zvyčajne niektorý z trhových indexov.

Beta

Ukazovateľ, ktorý hodnotí úroveň kolísania ceny (volatilitu) akcie, fondu alebo portfólia v porovnaní s trhom ako celkom. Hodnota vyššia ako 1 znamená vyššiu volatilitu voči trhu, hodnota menšia ako 1 znamená nižšiu volatilitu v porovnaní s trhom. Beta na úrovni 1 znamená, že akcia alebo fond sa vyvíja rovnako ako trh.

Blue Chips

Najväčšie spoločnosti na príslušnom trhu s dlhou históriou. Obvykle sa tieto spoločnosti vyznačujú vysokým ratingom a sú považované za spoľahlivé.Chcete pokračovať v akadémii investovania?

Zaregistrujte sa

Webová stránka MNYMAN.eu používa cookies na prispôsobenie obsahu, poskytovanie všetkých funkcií, analýzu aktivít na tomto webe a na účely marketingu. Jej používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac informácií o tom, aké súbory cookies využívame, ako ich môžete obmedziť/vypnúť, dobe spracúvania a pod. nájdete v dokumente Využívanie súborov cookies na internetovej stránke. Používaním webovej stránky MNYMAN.eu tiež beriete na vedomie

zobraziť viac